تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تمدن

27آذر
لیبرالیسم و اندیشه الحادی ایرانشهری مرده است

لیبرالیسم و اندیشه الحادی ایرانشهری مرده است

رئیس اندیشکده یقین گفت: عده ای در کشور در حالی از لیبرالیسم دم می زنند و دل سپرده آن هستند که کفگیر این تفکر در جهان به ته دیگ خورده است.