تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تقاطع

14دی
طرح کمربندی دوم ارومیه ۵۵ درصد پیشرفت دارد
قائم مقام شهردار ارومیه:

طرح کمربندی دوم ارومیه ۵۵ درصد پیشرفت دارد

عدل دوست گفت: اجرای طرح کمربندی دوم ارومیه با 42 کیلومترطول و 100 مترعرض و 23 تقاطع غیر هم سطح، فاز اول آن از 55 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.