تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تعایش

27آذر
تمسک به مبانی فرادینی راه دستیابی به تعایش انسانی است/ «علم» نیاز امروز برای زندگی در جهان است

تمسک به مبانی فرادینی راه دستیابی به تعایش انسانی است/ «علم» نیاز امروز برای زندگی در جهان است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن به تعایش و تعامل در زندگی باید به مبانی فرادینی تمسک جوییم.