تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تر.یه

08فروردین
خون در قبال قدرت و منفعت!

خون در قبال قدرت و منفعت!

اردوغان تنها به سوریه بسنده نکرده و امروز جنگنده های او درعملیات موسوم به « شاخه زیتون 2 » ، خاک عراق و روستاهای شهرستان سوران اربیل را هدف بمباران خود قرار داده اند.