تاریخ : یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ترک اعتیاد

12تیر
بازگشت به زندگی

بازگشت به زندگی

جوان معتادی که سختی های بسیاری را در زندگی تجربه کرده و هم اکنون در کمپ اجباری ترک اعتیاد روزهای خوش خود را برای بازگشت به زندگی سپری می کند از روهای گذشته و آینده خود می گوید.