تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تروریست خواندن سپاه، توسط آمریکا نشان از حماقت و جهالت آنها دارد

21فروردین
تروریست خواندن سپاه،نشان از حماقت و جهالت آمریکائیها دارد

تروریست خواندن سپاه،نشان از حماقت و جهالت آمریکائیها دارد

ماه شعبان ایستگاه ورود به ماه ضیافت الله است و اوج عظمت ماه شعبان را باید در مناجات شعبانیه جستجو کرد و در آنجا ارتباط انسان با خداوند قابل توصیف است .