تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تذکر

27تیر
توهین مستقیم یک مدیرکل به مقامات عالی نظام تنها به ارائه تذکر ختم می‌شود؟

توهین مستقیم یک مدیرکل به مقامات عالی نظام تنها به ارائه تذکر ختم می‌شود؟

اظهارات یکی از مدیران کل آذربایجان غربی مبنی بر معاند دانستن افرادی که برجام را کاغذپاره می دانند، رئیس کشوری این سازمان را به ارومیه کشاند.