تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تخریب لانه های لک لک

03اردیبهشت
فیلم/ تخریب لانه لک لک ها در مهاباد

فیلم/ تخریب لانه لک لک ها در مهاباد

فیلمی از تخریب لانه یک جفت لک لک در روستای قزل قوپی مهاباد.