تاریخ : یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تخریبی

29شهریور
وضعیت نامناسب مدارس آذربایجان غربی از لحاظ فضای آموزشی/ بیش از 35 درصد مدارس استان تخریبی هستند

وضعیت نامناسب مدارس آذربایجان غربی از لحاظ فضای آموزشی/ بیش از 35 درصد مدارس استان تخریبی هستند

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی وضعیت مدارس استان را از لحاظ فضای آموزشی اسفبار خواند و گفت: بیش از 35 درصد مدارس آذربایجان غربی تخریبی هستند.