تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تحریم‌ها

03اردیبهشت
لغو کامل تحریم‌ها و راستی آزمایی، شروط مهم بازگشت به برجام
نماینده مجلس مطرح کرد؛

لغو کامل تحریم‌ها و راستی آزمایی، شروط مهم بازگشت به برجام

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید رئیس جمهور آمریکا تمام تحریم ها را لغو کرده و در مجلس این کشور نیز به رسمیت برسد و تحت عنوان یک قانون مطرح باشد و در کنار تمام این اقدامات تیم ایرانی اقدامات راستی آزمایی را انجام دهند و در صورت حصول اطمینان بازگشت به تعهدات منعی ندارد.