تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تجمع دانشجویی

23اردیبهشت
تجمع دانشجویان در اعتراض به خروج آمریکا از برجام

تجمع دانشجویان در اعتراض به خروج آمریکا از برجام

دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه در واکنش به خروج آمریکا از برجام تجمع اعتراضی برگزار کردند.