تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان ماکو با عنوان شکوه مقاومت

06آذر
تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان ماکو با عنوان شکوه مقاومت

تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان ماکو با عنوان شکوه مقاومت

بسیجیان شهرستان ماکو هم زمان با ۵ اذر سالروز فرمان امام راحل برای تشکیل بسیج مستضعفین در سالن ورزشی ۲۰۰۰نفری ماکو گرد هم جمع شدند .