تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تبعیض1

11تیر
آموزش و پرورش روی ریل تبعیض/ نامه‌های اداری که تبدیل به آگهی‌نامه شده‌اند

آموزش و پرورش روی ریل تبعیض/ نامه‌های اداری که تبدیل به آگهی‌نامه شده‌اند

تبلیغ یکی از واحدهای صنفی عکاسی به منظور مراجعه دانش‌آموزان در نامه‌های اداری آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه موجب واکنش اتحادیه عکاسان به این ماجرا شد.