تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تاکسی اینترنتی

20خرداد
صنعت تاکسیرانی و رسوخ اجتناب ناپذیر فناوری در آن/ تاکسی های اینترنتی؛ فرصت یا تهدید؟!

صنعت تاکسیرانی و رسوخ اجتناب ناپذیر فناوری در آن/ تاکسی های اینترنتی؛ فرصت یا تهدید؟!

با گسترش روزانه علم و پیشرفت جامعه به سوی فناوری اینترنت جامعه تاکسیرانی نیز از این رسوخ و پیشرفت غافل نمانده و فواید و مشکلات بسیاری گربانگیر آن شده است.