تاریخ : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تابلو فرش ارتش

01اردیبهشت
آغاز بافت تابلو فرش ارتش جمهوری اسلامی در خوی

آغاز بافت تابلو فرش ارتش جمهوری اسلامی در خوی

بافت تابلو فرش ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط هنرمند خویی با طرح اقتدار نیروهای مسلح آغاز شد.