تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تابستان96

17مرداد
کتب فصل بسیج در تابستان 96 معرفی شدند

کتب فصل بسیج در تابستان 96 معرفی شدند

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه شهداء استان آذربایجان غربی کتب فصل بسیج در تابستان 96 را معرفی کرد.