تاریخ : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بی کیفیتی نان

18آذر
نان بی‌کیفیت میهمان سفره‌های مردم/ مشکلی که راه‌حل ندارد

نان بی‌کیفیت میهمان سفره‌های مردم/ مشکلی که راه‌حل ندارد

تهیه نان مناسب و فرستادن آن بر سر سفره های مردم به یک مشکل غیر قابل حل تبدیل شده است.