تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بیمارستان کوثر

08آبان
استخدام بیش از 500 نفر نیروی پزشکی و پیراپزشکی در بیمارستان کوثر ارومیه

استخدام بیش از 500 نفر نیروی پزشکی و پیراپزشکی در بیمارستان کوثر ارومیه

مدیر توسعه و منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: بیش از 500 نفر نیروی پزشکی و پیراپزشکی در بیمارستان کوثر ارومیه استخدام می شوند.