تاریخ : یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بیمارستان زنان

20خرداد
پیشرفت 85 درصدی بیمارستان جامع و تخصصی زنان ارومیه/ اتمام پروژه نیازمند 60 میلیارد اعتبار است

پیشرفت 85 درصدی بیمارستان جامع و تخصصی زنان ارومیه/ اتمام پروژه نیازمند 60 میلیارد اعتبار است

بیمارستان جامع زنان ارومیه به پیشرفت 85 درصدی رسیده است و در صورت تامین اعتبار به زودی به بهره برداری می رسد.