تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بیمارستان آیت الله خویی

20آبان
افزایش ۱۶ تخت ICU به ظرفیت بیمارستان آیت الله خویی(ره)
در پی افزایش بیماران کرونایی؛

افزایش ۱۶ تخت ICU به ظرفیت بیمارستان آیت الله خویی(ره)

در پی افزایش بیماران کرونایی بستری نیازمند به تخت های مراقبت های ویژه تخت های ICU در بیمارستان آیت الله خویی (ره) به ۱۶ تخت افزایش یافت.