تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بیانبان زدایی

31تیر
اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی آذربایجان‌غربی

اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی آذربایجان‌غربی

در راستای حفاظت از مناطق بکر استان طرح های مختلف بیابان زدایی به ویژه در اماکن دارای وضعیت بحرانی انجام می شود که در حال حاضر منطقه بحرانی 15 هزار هکتاری بورالان بیابان زدایی می شود.