تاریخ : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بنیاد علوی

12آذر
۲۴۰ میلیارد ریال طرح اشتغال بنیاد علوی در چالدران تصویب شد

۲۴۰ میلیارد ریال طرح اشتغال بنیاد علوی در چالدران تصویب شد

65 طرح اشتغالزا با تسهیلات مورد نیاز بیش از 100 میلیارد ریال در کمیته های اشتغال بنیاد علوی مورد بررسی قرار گرفته است.