تاریخ : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بزرگداشت

28شهریور
آثار استاد شهریار جزو کم نظیرترین آثار ادبی دنیا است

آثار استاد شهریار جزو کم نظیرترین آثار ادبی دنیا است

یکی از اساتید زبان و ادبیات فارسی گفت: غنی ترین فرهنگ ترکی را در آثار استاد شهریار می توان یافت.