تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

برگزاری آئین های مذهبی در کلیساها نشانگر توجه جمهوری اسلامی ایران به تنوع ادیان و اقوام هست

05مرداد
برگزاری آئین های مذهبی در کلیساها نشانگر توجه جمهوری اسلامی ایران به تنوع ادیان و اقوام هست

برگزاری آئین های مذهبی در کلیساها نشانگر توجه جمهوری اسلامی ایران به تنوع ادیان و اقوام هست

فرماندار چالدران گفت :حضور گردشگران و ارامنه از کشورهای مختلف نظیر آمریکا، ارمنستان، گرجستان، ایتالیا و آلمان نشانگر امنیت و آزادی عمل در چهارچوب قانون تامین شده توسط ایران برای مسیحیان است.