تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

باشگاه

25اردیبهشت
درخواست تحقیق و تفحص از باشگاه شهرداری ارومیه

درخواست تحقیق و تفحص از باشگاه شهرداری ارومیه

چهار نفر از اعضای شورای شهر ارومیه درخواست تحقیق و تفحص از باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری ارومیه را مطرح کرده اند.