تاریخ : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

باستانی

10تیر
قهرمانی باستانی کار برجسته استان در شرایط سخت

قهرمانی باستانی کار برجسته استان در شرایط سخت

قهرمان رشته چرخ ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان خواستار حمایت های مسئولین برای سرپا ماندن این ورزش ملی مذهبی در آذربایجان غربی شد.