تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

بازیافت

03اردیبهشت
بازیافت زباله های تولیدی می تواندمنبع درآمدی برای هزینه های شهرداری باشد

بازیافت زباله های تولیدی می تواندمنبع درآمدی برای هزینه های شهرداری باشد

محل جدید سایت دفن زباله شهر میراباد با مساحت ۷ هزار و ۹۱۸ مترمربع در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان سردشت به تصویب رسید.

08شهریور
روزانه 480 تن زباله در ارومیه تولید می شود

روزانه 480 تن زباله در ارومیه تولید می شود

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: روزانه به صورت میانگین 480 تن زباله در شهر ارومیه تولید می شود که این زباله ها باید در مبدا و مقصد تفکیک شوند.