تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

ایران سوریه نیست

12دی
عکس نوشت / #ایران_سوریه_نیست

عکس نوشت / #ایران_سوریه_نیست

پـس از منحـرف شـدن اعتراضات برخـی از مردم به وضــعیت معیشتـی توسط اغـتشاش‌گران که با آشوب‌هایی در بر خی از شهرها همراه شد، عده‌ای از کاربران فضای مجازی با راه‌انـدازی هشتگی به نام #ایـران _سوریه_نیست» به فــتنه‌گران و حـامیان غرب هـشدار دادنـد که ایـران را با هـیچ کشـور دیـگری مقایسه نـکنند.