تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اکبر حسن بکلو

26دی
حمایت از تولیدکننده ایرانی و نخبگان اولویت اساسی شرکت برق است

حمایت از تولیدکننده ایرانی و نخبگان اولویت اساسی شرکت برق است

در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی حمایت از تولید داخلی و ظرفیت‌های نخبگان بومی جزو اولویت‌های اساسی مدیران است.