تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اوقاف آذربایجان غربی

19آبان
متولیان خود خوانده ۹۰درصد از موقوفات سردشت را تباه کرده اند

متولیان خود خوانده ۹۰درصد از موقوفات سردشت را تباه کرده اند

رییس اداره اوقاف و امور خیریه سردشت در رابطه با موقوفاتی که خارج از سرپرستی و تولیت این اداره هستند، گفت: بیش از ۹۰ درصد موقوفاتی که به علت مخفی کاری توسط متولیان خود خوانده و اشخاص غیر اداره شده و به اداره اوقاف و امور خیریه معرفی نشده در حال تحریف و نابودی هستند.