تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰

اهدای 47 سری جهیزیه به نو عروسان نیازمند در ماکو

21اردیبهشت
۴۷ سری جهیزیه به نو عروسان نیازمند ماکو اهدا شد

۴۷ سری جهیزیه به نو عروسان نیازمند ماکو اهدا شد

همزمان با دومین مرحله رزمایش کمک مومنانه ، ۴۷ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند در ماکو اهداء شد.