تاریخ : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اندیشه سیاسی امام

23فروردین
آقا سید حسن نگرانیم
سرمقاله مدیرمسئول جوان؛

آقا سید حسن نگرانیم

اندیشه سیاسی امام (حکومت در عصر حاضر) از جهت شکل و محتوا بر سه اصل قابل جمع استوار است؛ ۱- جمهوری اسلامی ۲- مردم‌سالاری دینی ۳- اسلام سیاسی. آیا شما به این معتقدید؟ و اگر کسی یا کسانی ۱۸۰ درجه مقابل هر سه بایستند، آنان را سلیقه‌ای در درون نظام می‌دانید یا مخالفان ماهوی/ ماهیتی نظام برآمده از اندیشه امام؟