تاریخ : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

امیر مهدی زاده

12اسفند
گوشه هایی از تئاتر تعزیه داغ کوثر

گوشه هایی از تئاتر تعزیه داغ کوثر

کلیپ حاضر قسمت هایی از تئاتر تعزیه داغ کوثر را نشان می دهد.