تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

امام حسین(ع)پ

18مهر
نبود برنامه ریزی منظم مشکل اصلی هیئات مذهبی آذربایجان غربی است

نبود برنامه ریزی منظم مشکل اصلی هیئات مذهبی آذربایجان غربی است

حمید اکبری مداح جوان ارومیه ای با اشاره به مشکلات هیئت های مذهبی گفت: راس هیئت های مذهبی در آذربایجان غربی ضعیف است و یک نفر بزرگ و ریش سفیدی که در جامعه مذهبی مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.