تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

الکترونیکی

15شهریور
اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در آذربایجان غربی
مجرد خبر داد؛

اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در آذربایجان غربی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: تامین رضایت مشتریان هدف اصلی طرح الکترونیکی توزیع گاز مایع در منطقه ارومیه است.