تاریخ : یکشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۰

المپیاد استعدادهای کشور

11آذر
بانوان شمشیرباز آذربایجان غربی در المپیاد استعدادهای برتر 5 مدال کسب کردند

بانوان شمشیرباز آذربایجان غربی در المپیاد استعدادهای برتر 5 مدال کسب کردند

دبیر هیئت شمشیربازی آذربایجان غربی گفت: بانوان شمشیرباز استان در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور 3 مدال انفرادی و 2 مقام تیمی کسب کردند.