تاریخ : سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰

افول آمریکا

24دی
آمریکا در حال فروپاشی بوده و هیمنه پوشالی آن در هم شکسته است
نماینده مجلس:

آمریکا در حال فروپاشی بوده و هیمنه پوشالی آن در هم شکسته است

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی گفت: تمام شواهد گواه آن است که آمریکا در حال فروپاشی بوده و هیمنه ابرقدرتی آمریکا مانند شوروی سابق و انگلیس وکشورهای استعمارگر در دنیا شکسته شده است.