تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

اسیر

21مهر
روایت عجیب بازداشت دیپلمات ایرانی در اروپا

روایت عجیب بازداشت دیپلمات ایرانی در اروپا

اسدالله اسدی دیپلمات بازداشت ‌شده ایرانی در اروپا مورد عجیبی است. او با اینکه مصونیت دیپلماتیک دارد به یک اتهام واهی دستگیر شده است؛ روالی که تاکنون در عرف دیپلماتیک سابقه نداشته است.