تاریخ : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اسمعیل زاده

01بهمن
تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی آذربایجان غربی تجلیل شدند

تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی آذربایجان غربی تجلیل شدند

۸۲ نفر از تولیدکنندگان برتر ملی و استانی بخش کشاورزی آذربایجان غربی تجلیل شدند.