تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اسماعیل شجاع زاده

28شهریور
میزبانی 52 نقطه در آذربایجان غربی از همایش شیرخوارگان حسینی

میزبانی 52 نقطه در آذربایجان غربی از همایش شیرخوارگان حسینی

رئیس مجمع شیرخوارگان حسینی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه مراسم شیرخوارگان حسینی در 4 هزار و 500 نقطه جهان برگزار می شود، گفت: مراسم شیرخوارگان حسینی در 52 نقطه آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.