تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اسلامی

27آذر
لیبرالیسم و اندیشه الحادی ایرانشهری مرده است

لیبرالیسم و اندیشه الحادی ایرانشهری مرده است

رئیس اندیشکده یقین گفت: عده ای در کشور در حالی از لیبرالیسم دم می زنند و دل سپرده آن هستند که کفگیر این تفکر در جهان به ته دیگ خورده است.