تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

استکبار جهانی

12آبان
دانش آموزان و دانشجویان پاسخ قاطعی به یاوه گویی های ترامپ می دهند

دانش آموزان و دانشجویان پاسخ قاطعی به یاوه گویی های ترامپ می دهند

امام جمعه نقده گفت: حضور مردم پاسخ قاطع و معنا داری از سوی ملت ایران مخصوصا طبقه دانش آموزو دانشجویی که به عنوان آینده سازان کشور هستند خواهند شنید.

11آبان
استکبارستیزی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی است

استکبارستیزی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی است

مدیر حوزه های علمیه آذربایجان غربی گفت:استکبار ستیزی ودفاع از مظلوم از ارکان انقلاب اسلامی است ودر روز 13آبان فریاد انزجار ازاستکبار جهانی راسرخواهیم داد.