تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ارومیه آذربایجان غربی

17مرداد
روز خبرنگار ؛ روز حرمت قلم ها

روز خبرنگار ؛ روز حرمت قلم ها

روز خبرنگار روز تجلیل از یک شخص نیست بلکه روز پاسداشت از شخصیت ، ارزش ، آرمان و هدف است .