تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ارتباط

03مهر
ارتباط دانشگاه و صنعت در آذربایجان غربی رو به رشد است

ارتباط دانشگاه و صنعت در آذربایجان غربی رو به رشد است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت در آذربایجان غربی طی چند سال اخیر خوب و موثر بوده است.