تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ارائه تسهیلات

28خرداد
پرداخت بیش از 5000 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن توسط بانک صادرات آذربایجان غربی

پرداخت بیش از 5000 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن توسط بانک صادرات آذربایجان غربی

مدیرامور شعب بانک صادرات آذربایجان غربی از پرداخت 5 هزار و 569 میلیارد ریال تهسلات به بخش صنعت و معدن آذربایجان غربی خبرداد.