تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اداره کل اوقاف و امور خیریه

15آبان
آذربایجان غربی نیازمند فرهنگ سازی وقف منفعتی است

آذربایجان غربی نیازمند فرهنگ سازی وقف منفعتی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی گفت: با توجه به نیاز استان برای محیط های آموزشی درمانی و بهداشتی نیازمند فرهنگ سازی وقف منفعتی مطابق با نیازهای روز جامعه هستیم.