تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اجماعی

05مهر
چه کسی مسئول بساط خاک خوری گنجینه های علم است؟!

چه کسی مسئول بساط خاک خوری گنجینه های علم است؟!

در شرایطی که دولت و اقتصاد کشور انتظار جذب سرمایه و تکنولوژی در دوران پسابرجام را می‌کشد، گویا این بار شاهد سیلی از ازدحام لوازم آرایشی و به انزوا رفتن فرهنگ کتابخوانی در مناطق مختلف خواهیم بود.