تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

اجرای ۶۱ هزار ۵۷۰ هکتار طرحهای آبیاری نوین کشاورزی در آذربایجان غربی

14شهریور
اجرای ۶۱ هزار ۵۷۰ هکتار طرحهای آبیاری نوین کشاورزی در آذربایجان غربی

اجرای ۶۱ هزار ۵۷۰ هکتار طرحهای آبیاری نوین کشاورزی در آذربایجان غربی

امسال عملیات اجرایی طرحهای سیستم نوین کشاورزی در سطح 61 هزار 570 هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به بهره برداری خواهد رسید .