تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

اجرای پروتکل های بهداشتی

06شهریور
هیئتی ها پیش قدم در اجرای پروتکل های بهداشتی/ اجرای دستورالعمل های بهداشتی در هیئت های مذهبی پلدشت

هیئتی ها پیش قدم در اجرای پروتکل های بهداشتی/ اجرای دستورالعمل های بهداشتی در هیئت های مذهبی پلدشت

هیئتی ها در این ایام کرونایی خود را مقیدتر نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ جان همشهریان می دانند.