تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

اتحاد امت اسلام

02آذر
اتکا به ولایت فقیه موجب همبستگی امت اسلام است

اتکا به ولایت فقیه موجب همبستگی امت اسلام است

عضو هیئت امنای سازمان انرژی اتمی ایران گفت: اتکا به ولایت فقیه موجب همبستگی امت اسلام بوده و در این میان تفاوتی میان ایرانی، عراقی، پاکستانی و دیگر ملیت ها نیست.